Advies gasleidingnetwerk traject Noord- zuidlijn

Liander is de grootste netbeheerder in Nederland en heeft in 2015 het initiatief genomen om een beheersplan op te stellen om de invloed van graafwerkzaamheden op het gasnet proactief te bewaken.

Voor alle gasleidingen binnen een corridor van het NZ-lijn tracé in Amsterdam is door CRUX in opdracht van Liander een plan opgesteld om de schaderisico’s in de komende 5 jaren te beheersen. In de komende jaren vinden een aantal werkzaamheden plaats in dit gebied die zakkingsinvloed op de belendende gasleidingen kunnen veroorzaken. In deze periode heeft CRUX verder een toetsende en adviserende rol.

Voor verdere informatie bekijk deze publicatie in de juli editie van het vakblad Land+Water.

Site by Alsjeblaft!