Missie, visie en kernwaardenMissie
Wij willen vanuit ons vakgebied een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit doen wij door het uitvoeren van kwalitatief en technisch verantwoorde geotechnische, geohydrologische, milieukundige en geo-constructieve ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Dit in het bijzonder voor bouwwerken in de infrastructuur, (natte) waterbouw, utiliteitsbouw en energiesector. Risicobeheersing en zorg voor de omgeving, zowel in als buiten stedelijke gebied, is daarbij voor ons altijd een cruciale factor. Waar mogelijk willen wij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied en delen wij kennis en kunde zowel nationaal als internationaal.

Visie
In onze visie is kwaliteit in onze bedrijfsvoering en dienstverlening het uitgangspunt. Wij willen een integere bouwpartner zijn, waarbij kennis, transparantie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan. In samenwerking met onze klanten en andere stakeholders willen wij projecten realiseren tegen een marktconforme prijs en een voor alle betrokkenen aanvaardbare omgevingsbelasting. Opleiding, ontwikkeling en werkplezier van onze medewerkers vormen de basis van de continuïteit van ons bedrijf.

Kernwaarden

  • Unieke combinatie van geotechnische-, geohydrologische, milieukundige- en geo-constructieve kennis.
  • Wij koppelen creativiteit aan deskundigheid, daadkracht en snelheid.
  • Onze slogan en ons logo refereren aan onze bedrijfsnaam; wij komen tot ‘de kern van de zaak’.


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!