SPECIALS_NL

Specials: De geotechniek kent vele uitdagingen en onzekerheden. Om tot een degelijk en betrouwbaar geotechnisch ontwerp te komen, is in veel gevallen specialistische inbreng benodigd. CRUX Engineering heeft een compleet pakket van diensten en producten in huis op het gebied van geotechniek en de raakvlakken met de omgeving. Op deze pagina vindt u een selectie van onze diensten en producten die momenteel in (door)ontwikkeling zijn en veel aandacht krijgen, ook wel onze ┬┤specials┬┤ genoemd.