Featured

PileCore
+

Lees meer
16-11-2022Nieuws

Symposium over energiegeotechniek (SEG23)
+

Als koploper op het gebied van energiegeotechniek, organiseert CRUX samen met TU Delft, TU Eindhoven, Deltares en Cohere het internationaal Symposium on Energy Geotechnics (SEG23) in Delft.

Lees meer
Specials

State of the Art Dijken
+

Als één van de eerste adviesbureaus in Nederland past CRUX Engineering “state of the art” geotechnische kennis toe voor het onderzoek en ontwerp van dijken. Daarnaast biedt CRUX integrale ondersteuning voor het ontwerpproces, de uitvoering van de milieuonderzoeken en het inventariseren van de kans op schade en deze zo goed mogelijk te beperken.

Lees meer
2016Projecten

Vechtaquaduct SAAOne
+

Lees meer
2021Projecten

Kwakelhuis Alkmaar
+

Lees meer
21-09-2021Nieuws

Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS)
+

Probabilistisch ontwerpen geeft een veiligheidsbeoordeling van een dijk die dichterbij de werkelijkheid ligt dan de standaard semi-probabilistische benadering, maar dit is tot nu toe nog relatief arbeidsintensief en beperkt tot het gebruik van een Limit Equilibrium Model, zoals DStability of SlopeW. Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS) brengt hier verandering in door snel op basis van een LEM of FEM berekening de faalkans te berekenen.

Lees meer
2017Projecten

Nieuwe Twenteroute N18
+

Lees meer
Featured

Nieuwe website MicroFEM
+

Lees meer
2022Projecten

IJboulevard
+

Lees meer
2017Projecten

Rijloper spoorbrug
+

Lees meer
07-03-2023Nieuws

Kansen voor West Energiedamwand NL
+

CRUX Engineering, Gooimeer en de TU Delft krijgen Kansen voor West subsidie namens de Europese Unie om Energiedamwanden nog verder te ontwikkelen.

Lees meer
2023Projecten

Turbinefundaties Windplanblauw
+

Lees meer
2019Projecten

Galaxy Tower
+

Lees meer
2021Projecten

ABN AMRO Foppingadreef
+

Lees meer
2013Projecten

Dreefcomplex
+

Lees meer
2020Projecten

Crossroads
+

Lees meer
2017Projecten

New Amsterdam Court House
+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking KIJK
+

Lees meer
Featured

Energiedamwand
+

Lees meer
2006Projecten

Renovatie van het Nieuwe Rijksmuseum
+

Lees meer
2023Projecten

Geluidswal Park Vijfsluizen
+

Lees meer
2021Projecten

Grondbevriezing Cuyperstrap Amsterdam CS
+

Lees meer
2022Projecten

Clubhouse Boompjes
+

Lees meer
2015Projecten

De Rotterdamsebaan
+

Lees meer
2013Projecten

Nieuw Hoog Catharijne
+

Lees meer
2020Projecten

TOWER TEN - WTC Amsterdam
+

Lees meer
2017Projecten

Atrium Zuidas
+

Lees meer
2023Projecten

Ontwikkeling NDSM West
+

Lees meer
2016Projecten

Stationsgebied Leeuwarden
+

Lees meer
2020Projecten

Dijkversterking Lekdijk Vianen
+

Lees meer
2018Projecten

OFOR Fietsenstalling station Zwolle
+

Kraaijvanger Architects en PosadMaxwan
Lees meer
2018Projecten

Dijkversterking Texel
+

Lees meer
Specials

Paalmatras Constructies
+

Een paalmatrassysteem, granulaatmatras op palen (GMOP), granulaatmatras op slanke palen (GSP) dan wel Load Transfer Platform (LTP), bestaat uit een veld van (meestal slanke) palen, met daarop een aardebaan. Deze bestaat meestal uit een granulaatmatras dat wordt gewapend met een geokunststof. Daarbovenop kan de aardebaan verder worden opgehoogd met zand of een granulaat. Tenslotte wordt het paalmatras afgewerkt met een funderingslaag en een verharding of spoorbaan en in enkele gevallen zelfs een op staal gefundeerd landhoofd.

Lees meer
Specials

3D Modellering
+

In het ontwerp van bouwprojecten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van drie dimensionale (3D) modellering. De toename in de beschikbare rekencapaciteit en snelheid van computers en de verbeteringen in de beschikbare software (zoals Plaxis en GeoSlope) maken namelijk dat het verschil in kosten, rekentijd en mogelijkheden ten opzichte van gangbare 2D berekeningen steeds kleiner worden.

Lees meer
Specials

Geochemie van waterglasinjecties
+

Waterglasinjectie is een effectieve bodemverbeteringstechniek voor het creëren van tijdelijke waterremmende lagen of als (permanente) versterking van grond voor het dragen van constructies. Vanuit de civiele techniek is in verleden met name aandacht besteed aan de sterkte-eigenschappen van waterglas en de praktische aspecten van bodeminjectie.

Lees meer
2018Projecten

Boompjes 60 - 68
+

Lees meer
2021Projecten

Houthaven
+

Lees meer
2014Projecten

Groninger Forum
+

Lees meer
2022Projecten

Herinrichting Parallel Boulevard
+

Lees meer
2012Projecten

Spaarndammer tunnel
+

Lees meer
2021Projecten

Nieuwe Universiteits- bibliotheek
+

Lees meer
2017Projecten

Nieuwe Zeesluis
+

Lees meer
2014Projecten

Berging Costa Concordia
+

Lees meer
Specials

Our PLAXIS Expert Assistance
+

CRUX offers assistance to engineering companies worldwide in the modelling of geotechnical problems using FEM calculations by means of PLAXIS. Because CRUX is highly experienced in a wide range of geotechnical design issues and also has been involved in the use and development of PLAXIS since the early days of this FEM program, we are the ideal partner to help you with specific modelling issues. This way you can reach the optimal model for your calculations, as well as help your employees significantly develop their PLAXIS modelling skills.

Lees meer
2014Projecten

Landtunnel A4
+

Lees meer
2019Projecten

Kademuur Kromme Waal
+

Lees meer
2018Projecten

Nieuwe Zeesluis (geohydrologie)
+

Lees meer
2013Projecten

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder
+

Lees meer
2018Projecten

Sluishuis
+

Lees meer
26-01-2023Nieuws

Studenten met een missie II
+

In de afgelopen jaren heeft CRUX Engineering altijd enthousiaste en gedreven stagiaires/afstudeerders mogen verwelkomen. Soms zetten we een van hen in het zonnetje. Maak kennis met Petros Zakynthinos (art in ENG)

Lees meer
2023Projecten

TriAX De Nieuwe Meer
+

Lees meer
2019Projecten

Wonderwoods
+

Lees meer
2014Projecten

Vonk & Vlam
+

Lees meer
Specials

Energiedamwand
+

Nederland werkt steeds meer aan een energietransitie naar duurzame warmte en koude. Voor CRUX is het duidelijk dat de ondergrond een onmisbare bijdrage levert aan de inrichting van technieken voor een duurzame energie behoefte. CRUX levert hoogwaardig ontwerp & advies op het gebied van opwekken en opslaan van duurzame Geo-Energie.

Lees meer
2014Projecten

A1/A6
+

Lees meer
28-06-2023Nieuws

Publicatie Land + Water: Klimaatbestendig grondwaterontwerp
+

Alhoewel grondwater meestal niet te zien is met het blote oog, heeft het vaak veel invloed op de leefomgeving.

Lees meer
2017Projecten

Ocean Reef Island II - Punta Pacifica
+

Lees meer
2014Projecten

Parallelstructuur A12
+

Lees meer
2009Projecten

Conservatoriumhotel
+

Lees meer
2018Projecten

Garenmarkt Leiden
+

Lees meer
2014Projecten

Pontsteiger
+

Lees meer
2018Projecten

Valley
+

Lees meer
2019Projecten

De Groene Boog
+

Lees meer
27-07-2023Nieuws

'Zonder focus en timing blijft zelfs de beste innovatie op de plank liggen'
+

Niet elke innovatie is direct een succes. Wat is daar voor nodig? Almer van der Stoel, de nieuwe juryvoorzitter van de Cobouw Innovatie Award, deelt z'n ervaringen.

Lees meer
2021Projecten

Oostenburg
+

Lees meer
2011Projecten

Thermisch ontwerp Grabenstrasse
+

Lees meer
2022Projecten

Metrostation Leuvehaven
+

Lees meer
2021Projecten

Mediavaert
+

Lees meer
2021Projecten

De Hooch
+

Lees meer
2017Projecten

Steltloper
+

Lees meer
2022Projecten

Jaagpad Alkmaar
+

Foto Ouwehand Bouw Groep B.V.
Lees meer
2021Projecten

De Koepel Haarlem
+

Lees meer
26-06-2023Nieuws

Holger Netzel Raad van Advies
+

Het was de oorspronkelijke bedoeling dat Holger Netzel, medeoprichter van CRUX, het afgelopen jaar een nieuwe rol op zich zou nemen als commissaris van CRUX.

Lees meer
Featured

Versterk ons team en versterk jezelf
+

Lees meer
2020Projecten

Vernieuwing Amstelveenlijn
+

Lees meer
2019Projecten

Nooduitgangen metrostation Stadhuis Rotterdam
+

Lees meer
2019Projecten

Royal Van Lent Shipyard
+

Lees meer
2014Projecten

Rode Loper
+

Lees meer
Specials

Aardbevingen
+

Met de erkenning van de aardbevingsproblematiek in het noorden van Groningen en de daaropvolgende technische opgave omtrent het bouwkundig versterken, heeft CRUX Engineering BV zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot één van de experts op het gebied van geïnduceerde aardbevingen en de geotechnische risico’s die hierbij meespelen.

Lees meer
2013Projecten

Schadeonderzoek Silo Suiker Unie
+

Lees meer
2021Projecten

Scheldeplein 1-5 bodeminjectie paalpunt
+

Lees meer
22-12-2022Nieuws

Studenten met een missie
+

In de afgelopen jaren heeft CRUX Engineering altijd enthousiaste en gedreven stagiaires/afstudeerders mogen verwelkomen. Soms zetten we een van hen in het zonnetje. Maak kennis met Diana Portillo (art in ENG)

Lees meer
Featured


+

Lees meer
2017Projecten

Dijkversterking Eiland van Dordrecht
+

Lees meer
2015Projecten

Strand East London
+

Lees meer
2018Projecten

Albert Cuyp Parkeergarage
+

Lees meer
2018Projecten

Ertskade
+

Lees meer
2017Projecten

NHow Amsterdam RAI hotel
+

Lees meer
Specials

CRUX RisK SCAN
+

Elk bouwproject is van invloed op haar omgeving. Wanneer in een stedelijke setting wordt gebouwd, is aandacht voor- en onderzoek naar omgevingsbeïnvloeding van belang. Veroorzaakt de aanleg van een kelder schade aan het naastgelegen pand? Blijft de persleiding functioneren als daarnaast wordt opgehoogd? Zijn de trillingen door het heien van palen of trillen van damwanden niet te hoog voor een perceel of (productie-)proces? Hoeveel en hoelang mag de grondwaterstand worden verlaagd zonder verzakking van nabij gelegen panden?

Lees meer
2013Projecten

Stabilisatie Kaaimuur
+

Lees meer
2016Projecten

Paalschade onderzoek
+

Lees meer
Site by Alsjeblaft!