Kwaliteit & veiligheid

We streven in de dagelijkse praktijk naar veilige en economische constructies, werkmethodieken en omgang met verontreinigde grond en nemen waar nodig onze verantwoordelijkheid in het signaleren van onveilige situaties.

CRUX Engineering voert de volgende certificaten:
- ISO 9001 – voor ons managementsysteem KIWA certificaat.
- BRL SIKB 6000 > protocol 6001 – Beoordelingsrichtlijn Milieukundige begeleiding van landbodemsaneringen met conventionele methoden en nazorg.

CRUX werkt op het gebied van bouwkundige opnamen en monitoring, (water)bodem- en verhardingsonderzoek, partijkeuringen en in- en uitpeilen, met vaste, kundige en gecertificeerde partners.


← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!