Kwaliteit & veiligheid

Zoals de missie van CRUX aangeeft, willen wij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving door het uitvoeren van kwalitatief en technisch verantwoorde geotechnische, geohydrologische, milieukundige en geo-constructieve ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Kwaliteit is in onze bedrijfsvoering en dienstverlening het uitgangspunt. Wij willen een integere bouwpartner zijn, waarbij kennis, transparantie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens ons kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015

Wij voldoen aan aanvullende specifieke kwaliteitseisen voor werkzaamheden waarvoor dat van toepassing is. CRUX Engineering heeft daarvoor het volgende certificaat:

BRL SIKB 6000-protocol 6001: Beoordelingsrichtlijnen Milieukundige begeleiding van landsanering met conventionele methoden en nazorg.

CRUX werkt op het gebied van bouwkundige opnamen en monitoring, (water)bodem- en verhardingsonderzoek, partijkeuringen en in- en uitpeilen, met vaste, kundige en gecertificeerde partners.

Mocht de opdrachtgever onverhoopt constateren dat CRUX niet voldoet aan de eisen van de normen zoals hierboven aangegeven, dient de opdrachtgever dit direct te melden bij de directie van CRUX. De directie van CRUX handelt in die gevallen volgens een vastgelegde klachtenprocedure.

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!