Missie, visie en kernwaardenMissie
Wij willen vanuit ons vakgebied een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Dit doen wij door het uitvoeren van kwalitatief en technisch verantwoorde geotechnische, geohydrologische, milieukundige en geo-constructieve ontwerp- en uitvoeringsoplossingen. Dit in het bijzonder voor bouwwerken in de infrastructuur, (natte) waterbouw, utiliteitsbouw en energiesector. Risicobeheersing en zorg voor de omgeving, zowel in als buiten stedelijke gebied, is daarbij voor ons altijd een cruciale factor. Waar mogelijk willen wij bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons vakgebied en delen wij kennis en kunde zowel nationaal als internationaal.

Visie
In onze visie is kwaliteit in onze bedrijfsvoering en dienstverlening het uitgangspunt. Wij willen een integere bouwpartner zijn, waarbij kennis, transparantie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan. In samenwerking met onze klanten en andere stakeholders willen wij projecten realiseren tegen een marktconforme prijs en een voor alle betrokkenen aanvaardbare omgevingsbelasting. Opleiding, ontwikkeling en werkplezier van onze medewerkers vormen de basis van de continuïteit van ons bedrijf.

Kernwaarden
- Unieke combinatie van geotechnische-, geohydrologische, milieukundige- en geo-constructieve kennis.
- Wij koppelen creativiteit aan deskundigheid, daadkracht en snelheid.
- Onze slogan en ons logo refereren aan onze bedrijfsnaam; wij komen tot ‘de kern van de zaak’.

Hieronder vindt u onze beleidsverklaring 2021
CRUX Engineering B.V. (CRUX) is sinds haar oprichting in 2002 gegroeid tot het toonaangevende onafhankelijk geotechnisch adviesbureau in Nederland. Inmiddels wordt zij bij vrijwel alle (gecompliceerde) geotechnische projecten en vraagstukken in Nederland betrokken, als ontwerper of als expert. Het team van CRUX heeft met meer dan veertig adviseurs en specialisten een omvang gekregen die goed past bij een gespecialiseerd en daadkrachtig adviesbureau met voldoende kritische massa.

Het uitgangspunt van CRUX is kwaliteit in bedrijfsvoering en dienstverlening. CRUX wil een integere bouwpartner zijn, waarbij kennis, transparantie in de relatie, veiligheid en duurzaamheid centraal staan. Samen met opdrachtgevers en andere stakeholders realiseert CRUX projecten tegen een marktconforme prijs en een voor alle betrokkenen aanvaardbare omgevingsbelasting. Daarnaast vormen opleiding, ontwikkeling en groei van medewerkers de basis van de continuïteit van het bedrijf.

Kwaliteit
CRUX is gecertificeerd volgens de nieuwste versie van de ISO-9001-normen. De directie van CRUX is eindverantwoordelijk voor het algemene kwaliteitsbeleid, waarbij de lerende organisatie, de kwaliteit van het eindproduct en de kwaliteit van de klantrelatie voorop staan. Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op deskundig advies op het gebied van Geotechniek, Omgevingsbeïnvloeding, Geohydrologie en begeleiding van Milieukundig (water)bodemonderzoek en -sanering.

Ons beleid is erop gericht om hoogwaardige adviezen te leveren gebaseerd op deskundigheid, daadkracht en flexibiliteit, waardoor een adequate afhandeling van vragen en opdrachten van opdrachtgevers kan worden gegarandeerd. Een open communicatie, de garantie van hoogwaardige
uitvoering en wederzijds vertrouwen zijn de bouwstenen van de kwaliteit. De volgende aspecten ondersteunen mede de borging daarvan:

- De directie van CRUX heeft de uitdrukkelijke wens een kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden dat voldoet aan de norm ISO 9001:2015, waarvoor een kwaliteitsmanager is aangesteld.
- De directie van CRUX stelt de noodzakelijke middelen ter beschikking om aan de kwaliteitseisen van opdrachtgevers te kunnen voldoen en te streven naar een continue verbetering van de processen, het kwaliteitsmanagementsysteem en optimalisering van de klanttevredenheid.
- De directie van CRUX zorgt voor veilige en gezonde werkomstandigheden van medewerkers en andere betrokkenen.
- De directie van CRUX verwacht van alle medewerkers dat deze gemotiveerd en actief bijdragen aan het handhaven en, zo mogelijk, verbeteren van klanttevredenheid en het kwaliteitsniveau van de organisatie en processen.
- Om technische vragen en praktische problemen adequaat op te lossen worden medewerkers in staat gesteld op de hoogte te blijven van de nieuwste (technische) ontwikkelingen op hun vakgebied.

De directie evalueert periodiek het kwaliteitsbeleid en stelt deze waar nodig bij. Daarnaast wordt door middel van een jaarlijkse interne en externe audit, de blijvende overeenkomstigheid met de norm ISO 9001:2015 gecontroleerd.

April 2021,
De directie

← Terug naar het overzicht
Site by Alsjeblaft!