Archief

De laatste ontwikkelingen bij CRUX vindt u hier.

10-01-2022Nieuws

Fris van start met nieuw MT lid en Partner
+

Met trots maken we bekend dat met ingang van 1 januari jl. Korneel de Jong is toegetreden tot het MT van CRUX Engineering BV en als partner van CRUX Holding BV.

Lees meer
06-12-2021Nieuws

CRUX Consortium wint Waterinnovatieprijs 2021
+

Op 2 december zijn tijdens het Waterinnovatiefestival de winnaars van de Waterinnovatieprijs 2021 bekendgemaakt. CRUX won met de Energiedamwand de prijs in de categorie ‘Klimaatneutraliteit’!

Lees meer
17-11-2021Nieuws

CEMS-CRUX wint Cobouw Digitalisering Award 2021
+

Het Afas Theater in Leusden, waar de Cobouw Awards dinsdagmiddag 16 november zijn uitgereikt, was wegens de coronamaatregelen alleen gevuld met de genomineerden. Dat maakte het feestje er voor de bouw echter niet minder om. CEMS directeur Jacco Haasnoot mocht namens CEMS de Cobouw Digitalisering Award in ontvangst nemen!

Lees meer
16-11-2021Nieuws

MODUPS: goedkoper naar een betrouwbare deformatie-analyse
+

Het komt steeds vaker in het nieuws: kwetsbare kademuren in monumentaal, binnenstedelijk gebied. Het is een hoofdpijndossier voor veel gemeentes.

Lees meer
04-11-2021Nieuws

CRUX Consortium genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021
+

In de categorie ‘Klimaatneutraliteit’ is de Energiedamwand genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2021! Tot donderdag 25 november 23.59 uur is het mogelijk om te stemmen. Stemt u op ons?

Lees meer
02-11-2021Nieuws

Damwand als duurzame energieopwekker
+

Jacco Haasnoot en Patrick Stoelhorst van Gooimeer hebben meegewerkt aan een publicatie voor de Onderbouwing (COB) waarin de mogelijkheden van de Energiedamwand in beeld worden gebracht.

Lees meer
27-09-2021Nieuws

Stem op CRUX en CEMS!
+

CRUX en CEMS zitten bij de laatste drie bedrijven die in aanmerking komen voor de Cobouw Award Digitalisering 2021!

Lees meer
21-09-2021Nieuws

Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS)
+

Probabilistisch ontwerpen geeft een veiligheidsbeoordeling van een dijk die dichterbij de werkelijkheid ligt dan de standaard semi-probabilistische benadering, maar dit is tot nu toe nog relatief arbeidsintensief en beperkt tot het gebruik van een Limit Equilibrium Model, zoals DStability of SlopeW. Probabilistisch Model MacroStabiliteit (PMMS) brengt hier verandering in door snel op basis van een LEM of FEM berekening de faalkans te berekenen.

Lees meer
26-08-2021Nieuws

Resultaten enquête & stappenplan naar de toekomst
+

Sinds een paar maanden heeft CEMS het eigendom van MLU / MicroFEM overgenomen van dr. Kick Hemker. We zijn hard aan de slag met de nieuwe releases.

Lees meer
12-07-2021Nieuws

CEMS Python Summer School
+

Deze zomer introduceert CEMS voor het eerst de Python Summer School. In de zomermaanden doorlopen adviseurs van CRUX deze Python-programmeercursus. De cursus is een combinatie van zelfstudie en les in groepsverband met de door CEMS ontwikkelde applicaties.

Lees meer
08-07-2021Nieuws

Publicatie vakblad CEMENT jun ’21
+

Op de plek waar een kantoorgebouw stond, wordt een hoogwaardig en duurzaam nieuwbouwproject gerealiseerd dat uit 276 appartementen en een drielaagse parkeerkelder bestaat. In de fundering zijn speciale maatregelen genomen om het vervormingsverschil en moment in de gewapende onderwaterbetonvloer te reduceren.

Lees meer
28-06-2021Nieuws

CRUX & HvA slaan handen in één
+

Collega’s Michel de Koning en Jefta Bouma, geven vanaf studiejaar 2021-2022, naast hun reguliere werk voor CRUX, verschillende colleges aan de Hogeschool van Amsterdam.

Lees meer
17-06-2021Nieuws

Partnerschap CRUX en VIKTOR
+

Op 17 juni 2021 hebben CRUX en VIKTOR een partnerschap getekend om samen automatiseringsproducten te ontwikkelen voor de geotechnische en geohydrologische ingenieursmarkt.

Lees meer
20-05-2021Nieuws

Publicatie vakblad GWW mei’21
+

Wanneer twee expertises van CRUX bij elkaar komen; een prachtig project in Zwolle: de ondergrondse fietsenstalling aan de centrumzijde van het station.

Lees meer
22-04-2021Nieuws

CRUX straalt in Delft
+

Onze nieuwe vestiging in Delft is klaar om bezoekers te ontvangen! Het nieuwe kantoor aan de Phoenixstraat 28c in het historisch centrum van Delft, staat te popelen om haar gebruikers welkom te heten.

Lees meer
04-02-2021Nieuws

Publicatie vakblad GWW jan’21
+

Het belang van Geogydrologie bij bouwprojecten is zeer groot. Lees er meer over in deze publicatie.

Lees meer
22-12-2020Nieuws

Overlast door te hoge of te lage grondwaterstand?
+

Grondwater is niet iets waar je in eerste instantie aan denkt bij het kopen van een huis. Toch kan overlast door een te hoge of te lage grondwaterstand uw woongenot beïnvloeden. Maar hoe ga je om met grondwaterproblemen terwijl je de grondwaterstand niet eens kunt zien?

Lees meer
15-12-2020Nieuws

CRUX waarborgt de kwaliteit van toekomstige ingenieurs
+

Ook tijdens de coronapandemie heeft CRUX Engineering aan maar liefst 8 afstudeerders/stagiaires de ruimte gegeven om aan hun studieverplichtingen te voldoen. CRUX hecht veel waarde aan

Lees meer
10-12-2020Nieuws

Publicatie GEOtechniek december ’20
+

Er staan maar liefst twee publicaties in de december editie van het GEOtechniek magazine (nr.4), waar CRUX een bijdrage aan heeft geleverd.

Lees meer
03-12-2020Nieuws

Paalfundatie Hoogbouw Sonate Den Haag
+

In mei 2018 zijn onder toezicht van CRUX grote diameter HEKbuispalen getest middels een Rapid Load Test (StatRapid) conform de nieuwe NPR7201. Op basis van de resultaten van deze paalproeven heeft CRUX in samenwerking met ...

Lees meer
29-10-2020Nieuws

Digitale bouwstenen voor de geotechniek
+

De digitale transformatie laat momenteel geen enkele sector onberoerd. De combinatie van het slim inzetten van data en digitale technologieën biedt ook in onze sector veel mogelijkheden.

Lees meer
21-10-2020Nieuws

CRUX trotse winnaar NENnovation Award
+

CRUX wint NENnovation Award voor de Energiedamwand in de categorie Klanten en Commissieleden.

Lees meer
07-10-2020Nieuws

‘Ik vertrouw op de behoefte aan verandering.’
+

Onze collega Thomas Sweijen is als 'Bouwtalent' geïnterviewd door de Cobouw!

Lees meer
01-10-2020Nieuws

Publicatie vakblad GWW, september ’20
+

De samenwerking met dochteronderneming BouwRisk BV, heeft geleid tot een interessant artikel in het vakblad Grond/Weg/Waterbouw.

Lees meer
10-09-2020Nieuws

Opwarming van het freatisch grondwater in Amsterdam, een modeleerstudie
+

In stedelijke gebieden is de temperatuur van het ondiepe grondwater hoger dan in de omliggende gebieden. Het relatief warme grondwater biedt kansen, maar geeft ook risico’s. Kansen liggen in het toepassen van de ondiepe bodem als energiebron. Het is dus zaak om het effect van verstedelijking en klimaatverandering op ondiepe grondwatertemperaturen in kaart te brengen.

Lees meer
08-09-2020Nieuws

Palen drukken met Pile Pusher Pro
+

CRUX verzorgt vanuit geotechniek en omgevingsbeïnvloeding de begeleiding en advisering van de nieuwe inbrengmethode DRUKPAAL.

Lees meer
03-09-2020Nieuws

Publicatie vakblad Civiele Techniek, augustus ’20
+

Roel Brugman, Thomas Sweijen en Robin Wimmers zijn betrokken geweest bij de publicatie ‘Geohydrologisch model, Droge zomers in Amsterdam; wat zijn de gevolgen voor grondwaterstanden?', in het vakblad Civiele Techniek nr. 5/6 (aug 2020).

Lees meer
03-09-2020Nieuws

Met software tool LEoPart nauwkeurig simuleren
+

Nauwkeurig simuleren van complexe, geohydrologische transportprocessen (zoals verspreiding van bodemverontreinigingen, effect van WKOs op omgeving of effectiviteit van de energiedamwand) ...

Lees meer
27-08-2020Nieuws

CRUX tekent lidmaatschap met COB
+

Op woensdag 26 augustus tekende Almer van der Stoel en Karin de Haas van het Kenniscentrum Ondergronds Bouwen (COB) een overeenkomst waarin een verbintenis wordt aangegaan met CRUX als lid van het COB tot eind 2024.

Lees meer
20-07-2020Nieuws

Pilotproject Energiedamwand in De Zweth
+

Energie onttrekken uit de honderden kilometers kademuren die Nederland rijk is? Alleen al in Amsterdam moet zo’n 200km aan kademuur worden gerenoveerd. Is het mogelijk om damwanden in de kademuren te plaatsen die warmte en koude kunnen onttrekken uit het water, en deze energie te leveren aan omliggende gebouwen?

Lees meer
30-06-2020Nieuws

CRUX heeft nieuw zusje: CEMS B.V.
+

De laatste maanden is er bij CRUX Engineering een kleine babyboom gaande en nu is ook op zakelijk vlak een nieuwe zuster onderneming ‘geboren‘. CRUX investeert sinds vorig jaar flink in de ontwikkeling van het automatiseren van haar advies en engineeringswerkzaamheden.

Lees meer
17-06-2020Nieuws

CRUX top 10 Best Workplaces
+

Op basis van de Great Place to Work erkenning die we eerder dit jaar behaalde, is CRUX op de 10de plek beland van de Best Workplaces in de categorie Small (20 – 50 medewerkers)!

Lees meer
19-05-2020Nieuws

Publicatie vakblad GWW mei ’20
+

David Hartmann is betrokken geweest bij de publicatie 'Nieuwe universiteitsbibliotheek in oudste stuk Amsterdam', in het vakblad GWW nr. 2 (mei 2020).

Lees meer
20-04-2020Nieuws

CRUX Publicaties Tisols 2020
+

Maar liefst twee papers geaccepteerd en gepubliceerd door TISOLS! Trots kijken we naar onze collega's Michel de Koning en Rob van Buuren. Lees hun papers en de publicatie in de special van vakblad GeoTechniek hier.

Lees meer
06-04-2020Nieuws

Geohydrologische aandachtspunten nav Covid19 maatregelen
+

Een aantal niet voor de hand liggende risico's waarop u als bedrijf kunt anticiperen, leest u in onze brief.

Lees meer
19-03-2020Nieuws

Publicatie GEOtechniek maart '20
+

Guido Meinhardt is betrokken geweest bij de publicatie 'Bepaling van Projectspecifieke Paalklassefactoren met een snelle paaltest', in het vakblad GEOtechniek.

Lees meer
09-03-2020Nieuws

Amsterdams grondwatersysteem per wijk bestudeerd
+

Wat is de invloed van de barrièrewerking van kelders, Rainproof Amsterdam en klimaatverandering op het grondwatersysteem bestudeerd op wijkniveau in Amsterdam?

Lees meer
12-02-2020Nieuws

Almer van der Stoel in vakblad Cement
+

De bouw schreeuwt om innovatie, dat weet Almer van der Stoel, onze directeur en Managing Partner als geen ander. Innovatie is dan ook een van zijn drijfveren. Één van de, want Van der Stoel is van heel veel markten thuis.

Lees meer
02-04-2019Nieuws

NPR7201 Paalproefbelastingen
+

In opdracht van DRUKPAAL.NL heeft CRUX Engineering BV recent proefbelastingen uitgevoerd en beoordeeld op een tweetal drukpalen op de locatie van IJsselmeerbeton aan de Betonstraat te Lelystad. Het betreffen prefab betonpalen 290mm met een lengte van 11,5m. De proeven zijn een eerste aanzet om de paalklassefactoren voor de punt en schacht aan te tonen voor deze relatief nieuwe installatiemethode van de klassieke prefab betonpaal.

Lees meer
Site by Alsjeblaft!